Novinky


Příspěvky od zdravotní pojišťovny

28.04.2023
Příspěvky od zdravotní pojišťovny

Většina zdravotních pojištoven nabízí svým klientům různé bonusové programy a příspěvky. Tyto příspěvky lze využít na mnoho různých aktivit nebo produktů.

My jsme si pro vás dovolili vypracovat seznam pojištoven a jednotlivých příspěvků, které můžete využít na různé rehabilitační záležitosti nebo třeba léčebné procedury.

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna


- Až 10,000 Kč na masáže (preventivní, léčebné) a lázeňské procedury
- Až 10,000 Kč na solnou jeskyni a saunu
- Až 10,000 Kč na rehabilitaci a péči fyzioterapeuta
- V závislosti na kreditech (100 kreditů = 100 korun)

https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp

RBP – revírní bratrská pojišťovna


- Až 10,000 Kč na lázeňské pobyty
- Podmínky: formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny, originál dokladu o
úhradě nebo absolvování pobytu

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

ZPMVCR- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky


- až 250 Kč ročně, a to jednorázově
- Ambulantní rehabilitační péče – léčebné procedury nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění (bez ubytování a stravování). Léčebné procedury musí být realizované u
poskytovatele zdravotních služeb.
- Akceptujeme: léčebnou procedurou se rozumí především vodoléčba, elektroléčba,
rehabilitace (včetně cvičení v bazénu), fyzioterapie (včetně masáží), tělesná výchova
(akceptujeme edukační programy/víkendové semináře zaměřené na pohybovou aktivitu),
fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk (i rázová vlna),
magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain, slatinné zábaly, lymfodrenáže apod.),
oxygenoterapie, volný přístup do sauny, polárium, vacuShape

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-podpory-absolvovani-screeningove-
prohlidky

- v období od 1. ledna 2021 – 31. prosince 2023 alespoň 6 odběrů plné krve nebo kombinaci
odběrů dle tabulky níže - až 5 000 Kč. V roce 2023 odběr kostní dřeně - až 7 000 Kč. V roce
2023 darování orgánu - až 10 000 Kč.

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/lazenska-lecebne-rehabilitacni-pece-pro-
darce

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna


- Až 1,000 
- novým bezpříspěvkovým dárcům krve či plazmy. Podmínkou pro proplacení příspěvku je
předložení průkazu dárce krve nebo plazmy s vyznačením 2 prvních odběrů (odběry musí být
provedeny v roce 2023). Lze akceptovat i případ, kdy první odběr byl proveden v roce 2022 a
druhý odběr v roce 2023.

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/40

VZP – Veřejná zdravotní pojišťovna


- Až 1,000 Kč na například masáže, saunu, plavání, solné jeskyně, kryokomory nebo
kneippovy chodníky
- Podmínky: nad 18 let, kteří absolvují preventivní screeningové vyšetření, mohou získat
jednorázově 1 000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/rehabilitacni-aktivity

- Až 10,000 na rehabilitační aktivity lázeňského typu pro dárce orgánů

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/darci-organu

VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna


- 300 – 5,000 Kč na masáže, sauna, wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské
pobyty a procedury hrazené pojištěncem pro dárce krve a kostní dřeně

https://www.vozp.cz/prispevek/prispevky-pro-darce-krve-a-kostni-drene

- Až 500 korun na kurz nordic walking, atletika, gymnastika, rehabilitační cvičení, dechová
cvičení, hippoterapie, Oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická
ani operace), lymfodrenáž, terapie rázovou vlnou, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní,
rehabilitační nebo vodní, akupunktura, akupresura, kryokomora, zábalové koupele,
čokoládové nebo bahenní zábaly atd.

https://www.vozp.cz/prispevek/cviceni-a-regenerace-dospeli

Vyberte si pobyt