Jak do lázní přes pojišťovnu

Praktický návod pro pacienta

POZOR, NOVINKA! Od ledna 2022 již nemusí vystavovat návrh na lázně výhradně praktický lékař, ale může jej vystavit i odborný lékař, u kterého se léčíte. 

1.   Rádi byste zjistili, zda máte nárok na lázeňský pobyt hrazený pojišťovnou? V první řadě byste se měli poradit se svým praktickým lékařem nebo se svým odborným lékařem, u kterého se léčíte se svými potížemi. Návrh na lázeňskou péči vystaví buď váš praktický lékař na doporučení odborného lékaře, nebo přímo odborný lékař.

2.   Lékař navrhne typ lázeňské péče a pak také vhodné místo. Rozlišujeme lázeňskou péči komplexní a příspěvkovou. U komplexní péče (KLP) hradí pojišťovna léčbu, ubytování i stravování. Pobyt trvá 21 nebo 28 dní (v závislosti na indikaci) a probíhá v rámci pracovní neschopnosti. U příspěvkové péče (PLP) za vás pojišťovna zaplatí pouze léčbu. Ubytování a stravování si hradíte sami. Délka je pobytu je 14 nebo 21 dní a probíhá v rámci dovolené.

3.   Co se týče místa pobytu, můžete svému lékaři říct, kam byste rádi jeli. Důležité je, aby se v daném místě léčily vaše konkrétní potíže a aby měly lázně smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Do návrhu lékař vypisuje 3 místa.

4.   Vystavený návrh na lázeňskou péči nakonec předáte své zdravotní pojišťovně. Pokud ho revizní lékař pojišťovny schválí, posílá ho pak přímo do lázní. Vy už se nemusíte o nic starat – jen čekáte, až se vám někdo z lázní ozve.

5.   V případě, že váš návrh pojišťovna zamítne, máte právo se odvolat. A když nevyjde ani to? Není třeba zoufat. Máme pro vás opravdu širokou nabídku pobytů, ze kterých si jako samoplátci můžete vybrat ten, který vám bude vyhovovat ze všech nejvíc. Svou délkou, cenou i zaměřením. Ty nejlepší cenové nabídky hledejte u bonusových pobytů.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE: Kontraindikace lázeňské léčby

TIP PRO VÁS: Nechcete přijet na svůj komplexní nebo příspěvkový léčebný pobyt sami? Využijte možnost cenově zvýhodněného pobytu pro doprovod. Informujte se na naší zákaznické informační lince 351 012 345 nebo e-mailem na info@frantiskovylazne.cz.


Jaký je rozdíl mezi komplexní a příspěvkovou lázeňskou péčí?

Komplexní lázeňská péče (KLP):

 • 21denní nebo 28denní léčebné pobyty (v závislosti na léčebné indikaci)
 • léčba probíhá v režimu pracovní neschopnosti
 • návrh na lázně vystavuje praktický či odborný lékař a schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny
 • platnost schváleného a vystaveného návrhu je 3 měsíce
 • pacient si přímo u nás domlouvá termín pobytu, vybírá si lázeňský hotel a pokoj
Služby hrazené zdravotní pojišťovnou:
 • vstupní, kontrolní a výstupní lékařské vyšetření
 • 21 procedur týdně předepsaných lékařem podle druhu léčebného pobytu a aktuálního zdravotního stavu
 • ubytování a stravování formou plné penze (dvoulůžkový pokoj dle standardu zdravotní pojišťovny, II. kategorie – Tourist, Tourist plus)
Služby hrazené pacientem:
 • místní poplatek z pobytu a kulturní poplatek
 • doplatek za nadstandard – pokud si pacient přeje vyšší standard ubytování, než jaký za něj hradí pojišťovna (jednolůžkový pokoj či pokoj vyšší kategorie, lázeňský hotel vyšší kategorie)

Příspěvková lázeňská péče (PLP):

 • 14denní nebo 21denní léčebné pobyty
 • léčba probíhá v rámci dovolené
 • návrh na lázně vystavuje praktický či odborný lékař a schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny
 • platnost schváleného a vystaveného návrhu je 6 měsíců
 • pacient si přímo u nás domlouvá termín pobytu, vybírá si lázeňský hotel a pokoj
Služby hrazené zdravotní pojišťovnou
 • vstupní, kontrolní a výstupní lékařské vyšetření
 • 21 procedur týdně předepsaných lékařem podle druhu léčebného pobytu a aktuálního zdravotního stavu
Služby hrazené pacientem
 • ubytování podle vlastního výběru
 • stravování formou plné penze
 • místní poplatek z pobytu

Ceník doplatků komplexní léčebné péče si přečtěte zde.
Ceník doplatků příspěvkové léčebné péče si přečtěte zde.


Praktický návod pro lékaře

1. Vyplňte návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
 • kód pojišťovny, IČP, odbornost 
 • příjmení a jméno pacienta, číslo pojištěnce, úplnou a přesnou adresu bydliště včetně PSČ a kontaktního telefonu a e-mailové adresy, pokud je známa 
 • indikaci - přehled léčebných indikací u společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. naleznete na str. 3 - 5 A tohoto prospektu 
 • diagnózu základní 
 • typ péče - komplexní nebo příspěvková - prosím, zaškrtněte, vyplňte naléhavost nástupu pacienta do lázní (kód II. je standardní nástup do 3 měsíců) 
 • zdůvodnění pobytu v lázních - stručně uveďte důvod, pro který je nezbytné poskytnutí lázeňské lůžkové péče 
 • doporučené místo pro lázeňskou léčbu - Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. 
 • den - uveďte datum vystavení návrhu, opatřete návrh na lázeňskou péči vlastním razítkem a podpisem
Doplňte návrh na lázeňskou péči zdravotní dokumentací klienta. Lékařská zpráva musí obsahovat: 
A: DŮLEŽITÁ ANAMNESTICKÁ DATA - RA, OA, AA, FA, GA, PSA - rodinná, osobní, alergologická, farmakologická, gynekologická, pracovně sociální anamnéza.
B: NO - nynější onemocnění - podrobný popis zdravotního stavu pacienta, včetně uvedení cíle pobytu
C: OBJ. NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV - uvádí se kompletní objektivní nález a popis funkčního postižení včetně mobility, stomie, údaje o kontinenci a soběstačnosti pacienta, lékařem určená potřeba dietního stravování
D: LABORATORNÍ A DALŠÍ POTŘEBNÁ VYŠETŘENÍ (min. dle IS)
E: DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR VČ. VEDLEJŠÍ DIAGNÓZY
F: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA LÁZEŇSKOU LÉČBU
G: ZDŮVODNĚNÍ PRŮVODCE PRO POBYT - pokud to vyžaduje kondice pacienta

2. Vyplněný návrh na lázeňskou rehabilitační péči nechte podepsat pacientem. 

3. Vypsaný návrh na lázeňskou rehabilitační péči, zašlete na příslušnou zdravotní pojišťovnu pacienta ke schvalovacímu procesu.