Flexibilní stornopodmínky

Stornoplatky při zrušení nebo přerušení pobytu jsou sice běžnou, ale přesto nepříjemnou komplikací. Můžete se jim jednoduše vyhnout: za malý poplatek si připlaťte Flexibilní stornopodmínky.

 • Žádné storno poplatky při nemoci před nástupem nebo v průběhu pobytu.
 • Žádná spoluúčast.
 • Poplatek pouze 100 Kč na osobu a noc.

1) Zrušení rezervace zdarma kdykoli po provedení rezervace z důvodu nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině: 

 • Platí pro storno z důvodu náhlého onemocnění, nebo úmrtí v rodině.
 • Nutno doložit lékařskou zprávou, nebo úmrtním listem.
 • Při cestujícím páru platí i v případě nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině pouze jedné z cestujících osob.
 • Neplatí při neschopnosti absolvovat pobyt, nebo čerpat procedury z důvodu předvídatelné kontraindikace.
 • Neplatí z důvodu neschopnosti nastoupit na pobyt, nebo čerpat služby z důvodu zdravotního stavu, který nastal již před datem provedení rezervace.

2) Přerušení pobytu z důvodu nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině: bez stornopoplatků - vrátíme vám celou uhrazenou částku za nevyčerpané služby

 • Při stornu během pobytu je nutné potvrzení lázeňského lékaře, který prováděl vstupní vyšetření o neschopnosti absolvovat další pobyt.
 • Pokud náhlé onemocnění dle vyjádření lázeňského lékaře  nedovoluje čerpat léčebné procedury, ale umožňuje absolvovat pobyt bez procedur, bude vrácen rozdíl v ceně hotelového ubytování se stravováním a hostem uhrazenou částkou za rezervovaný pobyt.
 • Při cestujícím páru platí i v případě nemoci, úmrtí, nebo úmrtí v rodině pouze jedné z cestujících osob.
 • Neplatí při neschopnosti absolvovat pobyt, nebo čerpat procedury z důvodu předvídatelné kontraindikace.
 • Neplatí z důvodu neschopnosti nastoupit na pobyt, nebo čerpat služby z důvodu zdravotního stavu, který nastal již před datem provedení rezervace.
Jak si Flexibilní podmínky objednat?
 • Při rezervaci, e-mailem na adrese info@frantiskovylazne.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 351 012 345.
 • Buď již při rezervaci pobytu, nebo dodatečně nejpozději do 14 dnů po rezervaci.

Detailnější informace a podmínky jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek.