COVID SAFE

Systém hygienických opatření

U nás se můžete cítit bezpečně


Spa Resort PAWLIK – AQUAFORUM je akreditované zdravotnická zařízení a jako takové v absolutní možné míře dodržuje ty nejpřísnější zákonné hygienické normy a nařízení. Podobně jako třeba nemocnice.

To platí i pro všechna mimořádná opatření spojená s aktuálním epidemiologickým stavem a nařízeními ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky.

Naši odborníci provedli rozsáhlou analýzu pro stanovení kritických bodů a možného rizika přenosu nakažlivých nemocí přímo v konkrétních provozech a na základě výsledků vypracovali rozšířený systém prevence proti šíření všech nakažlivých nemocí, který výrazně překračuje povinnosti stanovené zákonem či aktuálními nařízeními v rámci nouzových opatření.


Lázeňská společnost Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. do tohoto vlastního systému prevence investovala a investuje značné finanční prostředky, aby byla maximálně snížena pravděpodobnost přenosu jakékoliv nakažlivé nemoci ve všech provozech (hotelové budovy, lázeňská klinika, akvapark Aquaforum, Císařské lázně, restaurace, kuchyně atd.). Vy si tak budete moci užít lázeňský pobyt s minimálním možným rizikem a bez zbytečných komplikací.

Dovolujeme si vás požádat o striktní dodržování všech pravidel. Zároveň doporučujeme, abyste omezili návštěvu vnitřních prostor s výskytem vyššího počtu osob mimo areál našich lázeňských hotelů, jako např. různá restaurační a zábavní zařízení apod.

Zákonná opatření pro snížení pravděpodobnosti přenosu nakažlivých nemocí

 • Povinné předložení negativního testu na COVID-19 nebo dokladů o očkování či prodělaném onemocnění COVID-19 podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Testování hostů i zaměstnanců po 7 dnech.
 • Povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech respirátor odpovídající požadavkům platného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Nošení respirátorů je povinné i pro všechny zaměstnance. 
 • Dodržování maximálního povoleného počtu klientů při skupinových procedurách.
 • Dodržování povinných rozestupů osob.
Výše uvedená opatření jsou platná vždy s ohledem na aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví nebo vlády České republiky a mohou se v čase měnit.

Opatření nad rámec zákona a nařízení – rozšířený systém prevence

 • Zákaz vstupu cizích osob do lázeňských hotelů.
 • Dezinfekce vnitřních prostor profesionálním sterilizátorem vzduchu, jehož princip sterilizace se využívá v nemocnicích, případně germicidní sterilizační UV–C lampou (vždy v noci).
 • Pravidelná intenzivní dezinfekce povrchů všech prostor.
 • Pravidelná hloubková dezinfekce společných prostor certifikovaným ionizátorem.
 • Hloubková dezinfekce každého pokoje před příjezdem hosta – dezinfekcí a certifikovaným ionizátorem.
 • Dezinfekční stanice – dezinfekce rukou dostupná na nejdůležitějších místech lázeňských hotelů.
 • Povinná dezinfekce rukou před vstupem do klíčových prostor.
 • Každodenní screening zaměstnanců na symptomy nakažlivých nemocí.
 • Zpracován detailní plán izolace hosta v případě zjištění symptomů nakažlivé nemoci a následného urgentního postupu v rámci dalších zdravotnických složek.
 • Žehlící stanice.
 • Dezinfekce kabin na procedury certifikovaným ionizátorem.

Rozšířený systém prevence pro restauraci

 • Povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory) až do chvíle začátku konzumace jídla.
 • Povinná dezinfekce rukou při vstupu.
 • Dezinfekce certifikovaným ionizátorem vždy po ukončení servírování, případně germicidní sterilizační UV–C lampou (vždy v noci).
 • Intenzivní dezinfekce povrchů.

Čemu věnovat pozornost před příjezdem

Povinností každého občana ČR je dodržovat aktuálně platná nařízení ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky. Proto doporučujeme:
 • Před odjezdem na lázeňský pobyt či dovolenou sledujte aktuální stav a platnost jednotlivých nařízení. Lázně budou postupovat vždy v souladu s platnými nařízeními a dle zákona.
 • Přibližně 7–14 dnů před odjezdem do lázní minimalizujte možnost nákazy infekční nemocí. Vyvarujte se kontaktu s nemocnými osobami či s osobami vykazujícími známky infekční nemoci (lidé s rýmou, kašlem, velkou bezdůvodnou únavou, zvýšenou teplotou, horečkou, bezdůvodným pocením apod.). Nenavštěvujte hromadné akce ani prostory, kde se potkává větší množství lidí.
 • Vybavte se potřebným množstvím ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, ústenek, respirátorů apod.), které jsou aktuálně pro mnoho aktivit doposud povinné i při pobytu v lázních.
 • Do lázní cestujte individuální dopravou, je-li to možné.